понеделник, 12 октомври 2009 г.

За зло или за добро софтуерът като услуга (SaaS, on-demand) поставя нещата по местата им.

За кои неща и за какви места става въпрос?

Местата са клиентите/потребителите и разработчиците/доставчиците на софтуер. Нещата са функционалност и софтуер.

Замислете се като потребител! На вас всъщност ви трябва функционалност, не софтуер. Софтуерът за вас означава допълнителни грижи и трудности - понякога много големи или съвсем неочаквани и нерешими. По правило софтуерът винаги се нуждае от поддръжка и усъвършенстване, затова казваме, че софтуерът е за разработчиците или доставчиците. Той е допълнително бреме за потребителите.

Следователно естественото позициониране на нещата е следното: За потребителите е функционлността, а за разработчиците - софтуерът. Това имаме предвид като казваме, че софтуерът като услуга (SaaS, on-demand) поставя нещата по местата им. Това е и технологичната схема на софтуерът като услуга.

Благодарение на появата и развитието на Интернет, вече е възможно потребителите да получават само това което им е необхоидмо - функционалността. Ето ви и примери: e-mail, календари, електронни таблици, обработка на документи, CRM - Customer Relationship Management, ERP - Enterprice Resource Planning, BI - business intelligence и др., които вече може би ползвате просто като напишете един адрес във вашия броузър и въведете потребителско име и парола. Не сте инсталирали софтуер. Не се грижите софтуерът да работи винаги, когато ви потрябват неговите функции.

четвъртък, 3 септември 2009 г.

Колибри ERP e Българска ERP система, предлагана от края на 2006 г. като услуга (SaaS, on-demand).

Колибри ERP е Интерент базирана бизнес информационна система, която е предназначена успешно да подпомага управлението на фирмите в България.

Функционалността на Колибри ERP може да бъде от изключително голяма полза както за големи фирми с разпределена географски структура, така и за малки и средни по размер организации, които винаги се нуждаят от бърза, точна и навременна информация за състоянието на бизнеса си, както и от инструмент за подобряване на резултата от дейността си.

Колибри ERP е изградена върху съвременни технологии и предлага богата и удобна функционалност за поддържане, синхронизиране и управление на основните бизнес процеси в дейността на фирмата.

Управлявай бизнеса си свободно!